PERSOONLIJKE GROEI

Laat je roeren door de wijsheid van de paarden !

HET PAARD ALS GIDS
Tijdens een individuele sessie ontdek je hoe de verbinding
met een paard ontstaat en kan verdiepen.
Op jouw ritme kom je tot rust om jouw grenzen af te tasten
en te duiden. Je bent klaar om de boodschap van het paard te ontvangen.
Ervaring met paarden is niet vereist, in Paardenleven word je
aanvaard voor wie je bent.

PAARDENGEWENNING
Jagen paarden jou de stuipen op het lijf?
Samen stappen we op jouw tempo door je angst heen.
Wil je meer over paarden weten of hen observeren en genieten?
Welkom!

GROEIGROEP
Eén dag per maand onderneem je een reis met vier soulsisters in Paardenleven. Stapsgewijze word je bewust van jouw lichaamstaal.
Met behulp van bewegings-, ademhalingsoefeningen, dans en
de paarden bouw je aan jouw innerlijke vrijheidsgevoel en kracht.

DANSEN ZONDER PAARD
Om de veertien dagen dansen we in openlucht, soms ingetogen, dan weer uitbundig, op zoek naar de vrijheidstaal van ons lichaam.
Muziek creëert verbinding. Verbinding met jezelf, met een ander, met de groep.
Vanaf vier personen.

OP ONTDEKKING
Nieuwsgierig naar de gelijkenissen hoe wij
en hoe paarden met elkaar communiceren?
Laat je vervoeren door de leefwereld van de kudde.
Maximum vier personen.

DE TAAL VAN HET PAARD VOOR KIDS
Het verlangen naar verbinding met het paard brengt
elk kind het belang van verbinding met zichzelf bij.
Individuele lessen vanaf zes jaar.

VRIJHEIDSDANSEN MET JOUW PAARD
Droom je van een unieke vriendschapsband met je paard?
Tijdens individuele lessen leer je stapsgewijze
een magische connectie met jouw paard op te bouwen
om er tenslotte in vrijheid mee te dansen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7qbLgBuM3Y
 
PERSONAL GROWTH

Be surprised by the wisdom of the horse !

THE HORSE AS YOUR GUIDE
In an individual session there's plenty of time
to find out what is need to connect with the horse.
Then you're ready to receive his message.
Experience with horses is not required, in Paardenleven you are
accepted for who you are.

ARE YOU JUST LOOKING FOR A QUIET SPOT?
Come, observe and find your peace ...

GROWING IN A GROUP
Ten days long, one day a month, you will discover
the importance of body awareness.
Movement, breathing exercices, dance and the horses
will help you to find back a sense of inner freedom and strength.
Four participants.

DANCING WITHOUT A HORSE
We dance in the open air, sometimes modestly, sometimes exuberantly.
Music creates connection. Connection with ourselves, with others, with the group.
It is a dance to free your body and mind.

ON DISCOVERY
Curious about the similarities betrween how we
and how horses communicate with each other?
Come and watch the interaction between the horses.
Maximum four people.

THE LANGUAGE OF THE HORSE FOR KIDS
The desire for connection with the horse brings the child
the importance of connecting with himself.
Individual lessons starting from six years.

FREEDOM DANCE WITH YOUR HORSE
Do you dream of a unique friendship with your horse?
In individual lessons you learn step by step
to build up a magical connection
and to dance with your free horse.

 

Listen to a horse...
... and you hear the silence
within yourself !

 
PAARDENLEVEN.BE
TRUE HORSEMANSHIP/COACHING/DANCE