DANS

Uitnodiging tot de dans / An invitation to the dance
https://www.youtube.com/watch?v=C7qbLgBuM3Y

 

BELEVINGSDANS (zonder paard)
Het belang van dansen…
Je geeft expressie aan wat er binnenin jou leeft. Gedachten, gevoelens... Jouw lichaam en innerlijke leefwereld resoneren op en met muziek. Dansen is ruimte creëren om te ademen, om te leven!

VRIJHEIDSDANS (met eigen paard)
Op zoek naar een bijzondere verbinding met jouw paard?
Vanuit vertrouwen en harmonie leer je de taal van de natuurlijke leider,
van daaruit ontspringt een magische dans.

 

EXPERIENCING THE MOVEMENT (without horse)
The importance of dancing ...
Expressing what lives within you of thoughts, feelings ... Your body and inner world resonate on and with the music. Dancing is creating space to breathe, to live!

LIBERTY DANCE (with your own horse)
Looking for a special connection with your horse?
Learning the language of the natural leader, starting from trust and harmony,
is the beginning of a magical dance !

 

 

.

 

PAARDENLEVEN.BE
TRUE HORSEMANSHIP/COACHING/DANCE