BONDING

PAARDENLEVEN.BE
PERSONAL GROWTH/TRUE HORSEMANSHIP/DANCE
 
VERBINDING IS DE KERN ! / IT'S ALL ABOUT BONDING !
Ommmmm...
https://youtu.be/MLrLGBUhHBI
 

BONDING
is het zoeken naar resonantie met een ander wezen via aanraking, nabijheid of emotionele openheid. Een primaire behoefte waarbij je ook ‘gezien’ wil worden. Maar jezelf tonen zoals je je vanbinnen voelt, is niet altijd gemakkelijk. Misschien heb je het moeilijk om je grenzen aan te geven of pieker je te veel of je aarzelt om je uit te drukken…

Paarden aanhoren jouw verhaal zonder oordeel.
Als kuddedier zoeken zij steeds naar connectie. Ze vangen constant vibraties van elkaar op en communiceren via lichaamstaal.
In contact met het paard kan een soortgelijke verbinding ontstaan waarin het paard naar je ‘luistert’ en goudeerlijk reageert.
Samen met hem kan je jouw innerlijke stilte en kracht ontdekken.
De benaderingswijze is gebaseerd op de vriendschapstaal zoals deze tussen paarden ontstaat én verdiept.

De wereld van de paarden, een inspiratiebron...

BONDING
is the search for resonance with another being through closeness, touch or emotional openness. A primary need in which you also want to be "seen". But showing yourself, the way you feel inside isn't always easy. Maybe you have a hard time setting your limits or you worry too much or you hesitate to express yourself ...

Horses want to hear your story and they do so without judgment.
As a herd animal they are always looking for connection. They constantly receive vibrations from each other and communicate through body language.
A similar connection arises between the horse and you in which he "listens" to you and responds honestly.
Together with him you can discover your inner silence and strength.

The approach is based on the friendship language as it arises and deepens between the horses.
The world of horses, a source of inspiration ...

 
 ​
​.
​Listen to a horse...
...and you hear the silence
within yourself !