BEHOEFTEN

PAARDENLEVEN.BE
PERSONAL GROWTH/TRUE HORSEMANSHIP/DANCE

ENKELE BASISBEHOEFTEN:
sociaal contact, rust, vriendschap, erkend worden, respect, eerlijkheid, vertrouwen, veiligheid, eten en drinken, intimiteit, beweging, diversiteit, spel, ruimte, vrijheid...
Herken je deze?

  

SOME BASIC NEEDS:
social contact, peace, friendship, honesty, trust, appreciation, respect, safety, food and drink, intimacy, movement, diversity, play, space, freedom ...

Let us have a look at the pictures and find out what horses do primary need...

 

Listen to a horse ...
... and you hear the silence
within yourself !